PLENDE
tel. +48 503 188 004
email: jaroslaw@gierszewski.pl

Dotacje UE

Firma realizuje projekt grantowy pt. "Fundusz wsparcia inwestycyjnego" w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmacnianie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzenia zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Podziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.